le_tuyen_duong_thanh_nien_đl18 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_tuyen_duong_thanh_nien_đl18

Chương trình "Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - Lần III" năm 2016

Phần trao giải cho đội có tiếc mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng nhất.