teambuilding_le_tuyen_duong_2016 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

teambuilding_le_tuyen_duong_2016

Tổ chức teambuilding "Hội trại truyền thống Đoàn các KCX & KCN TP.HCM năm 2016"

Thử thách xuống dốc thật bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng tạo được tiếng cười sản khoái cho các Đoàn viên, Thanh niên.