teambuilding_le_tuyen_duong_20163 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

teambuilding_le_tuyen_duong_20163

Tổ chức teambuilding "Hội trại truyền thống Đoàn các KCX & KCN TP.HCM năm 2016"

Mọi người đang suy nghĩ tên đội và trang trí như thế nào cho “chất” nhất.