teambuilding_le_tuyen_duong_201610 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

teambuilding_le_tuyen_duong_201610

Tổ chức teambuilding "Hội trại truyền thống Đoàn các KCX & KCN TP.HCM năm 2016"

Những thử thách BTC đưa ra không làm khó những bạn gái Đoàn viên, Thanh niên.