teambuilding_le_tuyen_duong_201617 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

teambuilding_le_tuyen_duong_201617

Tổac chức hội trại-sẻ chhia cùng nhau

Tấm thảm trải đầy xà phòng, các bạn phải vượt qua và đá bóng vào khung thành của đội mình.