teambuilding_le_tuyen_duong_201621 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

teambuilding_le_tuyen_duong_201621

Tổ chức teambuilding "Hội trại truyền thống Đoàn các KCX & KCN TP.HCM năm 2016"

Để nhận được những gợi ý và tìm ra được nhiệm vụ của đội không phải dễ.