teambuilding_le_tuyen_duong_201625 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

teambuilding_le_tuyen_duong_201625

Tổ chức teambuilding "Hội trại truyền thống Đoàn các KCX & KCN TP.HCM năm 2016"

“Cung thủ thiện xạ” mang lại cảm giác phiêu lưu, khám phá cho các Đoàn viên, Thanh niên đặc biệt là các bạn nữ.