Satra_vi_bien_dao_que_huong | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Satra_vi_bien_dao_que_huong

Satra vì biển đảo quê hương

Phông chụp hình trong chương trình “Satra vì biển đảo quê hương”.