cho_man_hinh_led 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_man_hinh_led 3

Cho thuê màn hình led chương trình BIG RACE - BIG FAMILY.

Màn LED giúp sân khấu thay đổi hình ảnh nhanh chóng, hình ảnh tương tác với diễn viên và cung cấp các phóng sự cho khán giả.