cho_man_hinh_led 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_man_hinh_led 4

Cho thuê màn hình led chương trình BIG RACE - BIG FAMILY.

Màn hình LED Indoor Full Clour (màn hình led trong nhà) đã được lắp xong bởi Dịch Vụ 24H.