Chao_he_yeu_thuong 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Chao_he_yeu_thuong 1

Ngày hội "Chào hè yêu thương" lần III năm 2016

Lịch Chào hè yêu thương với nhiều hoạt động thú vị, bổ ích được dựng trước cổng Nhà thiếu nhi Q7.