Chao_he_yeu_thuong 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Chao_he_yeu_thuong 3

Ngày hội "Chào hè yêu thương" lần III năm 2016

Chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn Quận 7