Chao_he_yeu_thuong 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Chao_he_yeu_thuong 4

Ngày hội "Chào hè yêu thương" lần III năm 2016

Chương trình thu hút đông đảo các em thiếu nhi và các đơn vị trên địa bàn Q7.