Thiet_ke_thi_cong_teambuilding 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_thi_cong_teambuilding 1

Thiết kế thi công teambuilding Cuộc thi "Tôi là người chiến sĩ an ninh"

Trước khi vượt chướng ngại vật cao 2m người chơi phải xoay cột trụ nhiều vòng.