Thiet_ke_thi_cong_teambuilding 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_thi_cong_teambuilding 2

Thiết kế thi công teambuilding Cuộc thi "Tôi là người chiến sĩ an ninh"

Ma trận “kẻm gai” dài 3m, các đội phải trườn phía dưới lớp kẻm gai.