Thiet_ke_thi_cong_teambuilding | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_thi_cong_teambuilding

Cuộc thi Tôi là người chiến sĩ an ninh.

Mở đầu cuộc thi là Thử thách liên hoàn “Bánh xe thần tốc” tạo không khí sôi nổi, vui tươi.