Thiet_ke_phong_san_khau 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_phong_san_khau 1

Thiết kế backdrop Ngày Hội Chào hè yêu thương 2016.

Khung thép Backdrop được cố định chắc chắn.