Thiet_ke_phong_san_khau 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_phong_san_khau 3

Thiết kế backdrop Ngày Hội Chào hè yêu thương 2016.

Lịch chào hè được đặt trước cổng để mọi người dễ quan sát và nắm rõ chuỗi hoạt động trong Ngày hội.