Thiet_ke_phong_san_khau | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_phong_san_khau

Thiết kế backdrop Ngày Hội Chào hè yêu thương 2016.

Phông sân khấu được lắp cẩn thận, chỉnh chu bởi Dịch Vụ 24H.