le_ra_quan_Mua_he_xanh 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

le_ra_quan_Mua_he_xanh 1

Lễ ra quân Mùa hè xanh-kỳ nghỉ hồng 2016

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng kéo dài từ ngày 3-7 đến hết ngày 14-8, thu hút 40.000 lượt tình nguyện viên là thanh niên, công nhân tham gia.