San_khau_bong_bong 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

San_khau_bong_bong 2

Trang trí bong bóng họp mặt Hội đồng đội Thành Phố các thời kỳ.

Phông chụp hình với điểm nhấn là đường viền Bong bóng.