San_khau_bong_bong 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

San_khau_bong_bong 4

Trang trí bong bóng họp mặt Hội đồng đội Thành Phố các thời kỳ.

Cánh gà được tận dụng làm màn chiếu và được trang trí bong bóng tạo sự sinh động.