Cuoc_thi_toi_la_nguoi_chien_si_an_ninh 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cuoc_thi_toi_la_nguoi_chien_si_an_ninh 1

Cuộc thi Tôi là người chiến sĩ an ninh.

Kết thúc là phần tổng kết và trao cờ cho các đội chiến thắng.