Cuoc_thi_toi_la_nguoi_chien_si_an_ninh 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cuoc_thi_toi_la_nguoi_chien_si_an_ninh 2

Cuộc thi Tôi là người chiến sĩ an ninh.

Phần thi thuyết trình giữa các đội đầy kịch tính, có đội rất bình thản có đội lo lắng, hồi hộp… mỗi đội mỗi vẻ.