Ngay_thay_thuoc_VN 8 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_thay_thuoc_VN 8

Thiết kế thi công sân khấu Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

9 bảng cầm tay tượng trưng cho 9 đội hình tuyên truyền tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.