Ngay_thay_thuoc_VN 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_thay_thuoc_VN 2

Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

Với hơn 300 y bác sĩ tham gia và làm tại sân Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh nhưng dàn âm thanh vẫn sống động, trung thực.