Ngay_thay_thuoc_VN 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_thay_thuoc_VN 6

Thiết kế thi công sân khấu Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

Sàn sân khấu cao khoảng 0,5m trong Lễ khai mạc Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.