Ngay_thay_thuoc_VN 7 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Ngay_thay_thuoc_VN 7

Âm thanh Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2016.

Điều chỉnh viên lắp, kiểm tra các thiết bị “loa, mixer, micro,…” kĩ lưỡng để chương trình diễn ra thành công.