giao_luu_viet_nam_lam_campuchia 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

giao_luu_viet_nam_lam_campuchia 6

MC hoạt náo Hội trại giao lưu “Việt Nam – Lào – Campuchia”

MC xử lý khéo léo trong tình huống sinh nhật bất ngờ mà các bạn dành cho bạn của mình.