giao_luu_viet_nam_lam_campuchia 12 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

giao_luu_viet_nam_lam_campuchia 12

MC hoạt náo Hội trại giao lưu “Việt Nam – Lào – Campuchia”

Không khí sôi nổi vui nhộn trong trò chơi teambuilding nhờ sự “tiếp lửa” của chàng Quân MC.