giao_luu_viet_nam_lam_campuchia 11 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

giao_luu_viet_nam_lam_campuchia 11

MC hoạt náo Hội trại giao lưu “Việt Nam – Lào – Campuchia”

không khí vào buổi sáng trong hội trại giao lưu.