cho_thue_am_thanh_anh_sang 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_thue_am_thanh_anh_sang 1

Âm thanh ánh sáng "Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex".

Dù trời rất nắng nhưng chúng tôi vẫn kiểm tra âm thanh kĩ lưỡng để chương trình diễn ra thành công.