cho_thue_am_thanh_anh_sang 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_thue_am_thanh_anh_sang 2

Âm thanh ánh sáng "Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex".

Nhân viên Dịch Vụ 24H setup âm thanh trước khi chương trình diễn ra.