cho_thue_am_thanh_anh_sang 6 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_thue_am_thanh_anh_sang 6

Âm thanh ánh sáng "Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex".

Chuyên viên chỉnh âm thanh chuyên nghiệp của Dịch Vụ 24H trong chương trình.