cho_thue_ban_ghe_du_che 2 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_thue_ban_ghe_du_che 2

Cho thuê dù bạt, bàn ghế sự kiện "Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex".

Ghế inox phục vụ hơn 300 Cán bộ công nhân viên trong chương trình.