cho_thue_ban_ghe_du_che 4 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

cho_thue_ban_ghe_du_che 4

Cho thuê dù bạt, bàn ghế sự kiện "Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex".

Dù bạt 2 đỉnh trong chương trình.