thi_cong_nha_leu 3 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

thi_cong_nha_leu 3

Nhà lều "Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex"

Dãy nhà lều trong “Phần Hội” chương trình “Kỷ niệm 35 năm thành lập Cholimex”.