Thi_cong_cong_MTV_connection_Wakeup_the_Monster 5 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thi_cong_cong_MTV_connection_Wakeup_the_Monster 5

Ấn tượng cổng "Trứng quái vật" MTV Connection Tháng 4

“Quả trứng quái vật” được cách điệu 3D được dựng ở ngoài cổng.