Thi_cong_phong_chup_anh_MTV_Wakeup_the_monster | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thi_cong_phong_chup_anh_MTV_Wakeup_the_monster

Phông chụp ảnh chương trình MTV Connection - Wake Up The Monster

“Quả trứng quái vật”-điểm nhấn phông chụp hình.