Phong_chup_anh_MTV 7 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Phong_chup_anh_MTV 7

Phông chụp ảnh chương trình MTV Connection - Wake Up The Monster

Các nghệ sĩ tạo dáng trước phông hụp hình.