Cho-thue_ban_ghe_tham_ | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cho-thue_ban_ghe_tham_

Cho thuê bàn ghế, thảm đỏ chương trình MTV Connection - Wake Up The Monster

Hơn 500 ghế nhựa và ghế áo trắng nơ đỏ phục vụ chương trình.