Thi_cong_phong_san_khau | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thi_cong_phong_san_khau

Phông chụp ảnh chương trình MTV Connection - HIT EDM.

Phông chụp ảnh được bố trí thêm đèn parled tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp.