th_cong_phong_chup_anh-11 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

th_cong_phong_chup_anh-11

Phông chụp ảnh chương trình MTV Connection - HIT EDM.

Chữ “Hit Edm” là điểm nhấn của phông chụp ảnh.