Cho_thue_ban_cocktail 1 | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cho_thue_ban_cocktail 1

Bàn Cocktail tiệc đứng MTV Connection - HIT EDM.

Điểm nổi bật của bàn Cocktail là những màu nơ phù hợp cho từng tông màu chủ đạo.