Cho_thue_ban_cocktail | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Cho_thue_ban_cocktail

Bàn Cocktail tiệc đứng MTV Connection - HIT EDM.

Bàn cocktail vừa dùng để trang trí vừa là nơi đặt đồ uống , hoặc tạo góc riêng để khách mời trò chuyên.