Thiet_ke_backdrop_gio_thu_9_Satra 1 (Copy) | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_backdrop_gio_thu_9_Satra 1 (Copy)

Giờ thứ 9 - Satra năm 2016

Phông sân khấu tạo ấn tượng sâu sắc và dấu ấn trong lòng khán giả.