Thiet_ke_backdrop_gio_thu_9_Satra 6 (Copy) | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thiet_ke_backdrop_gio_thu_9_Satra 6 (Copy)

Giờ thứ 9 - Satra năm 2016

Điểm nhấn của phông sân khấu là h2inh các cánh tay giơ lên thẻ hiện sự trẻ trung, năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ.