Thi_cong_san_khau_IMC 1 (Copy) | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thi_cong_san_khau_IMC 1 (Copy)

Sân khấu hoành tráng chương trình "IMC - 8 năm - Hành trình đánh thức giấc mơ".

Công đoạn đầu tiên để làm sân khấu: đo, cắt, hàn,…