Thi_cong_san_khau_IMC 2 (Copy) | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

Thi_cong_san_khau_IMC 2 (Copy)

Sân khấu hoành tráng chương trình "IMC - 8 năm - Hành trình đánh thức giấc mơ".

Sân khấu có 3 tầng, được dàn dựng vững chắc.