thi_cong_san_khau_IMC 9 (Copy) | Dịch vụ 24h | Tổ chức sự kiện hàng đầu

thi_cong_san_khau_IMC 9 (Copy)

Sân khấu hoành tráng chương trình "IMC - 8 năm - Hành trình đánh thức giấc mơ".

Sân khấu được thi công trước ngày diễn ra chương trình 15.07.2016